IGAS-Hệ thống thẻ nhiên liêu

IGASCards – Hệ thống thẻ nhiên liệu dùng cho các trạm nhiên liệu – được thiết lập từ hệ thống phần cứng và phần mềm rất phức tạp. Hệ thống này sẽ cấp tài khoản sử dụng dưới dạng thẻ, dùng thẻ này để cấp phát nhiên liệu ở các trạm nhiên liệu, bao gồm các thông tin về số lượng nhiên liệu được cấp, số tiền, chiết khấu, thông tin người dùng hoặc tổng hợp các loại thông tin nêu trên.

Hệ thống thẻ nhiên liệu này cho phép việc cấp phát nhiên liệu không cần dùng tiền mặt và phiếu giấy để giao dịch. Hơn nữa, việc dùng thẻ này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với phương thức cấp phát nhiên liệu thủ công giao dịch bằng tiền mặt. Thẻ của hệ thống IGASCards có thể được dùng để bơm nhiên liệu tại các trạm và nhận được các chiết khấu (nếu có)

Hệ thống cho phép cấp phát nhiên liệu. giảm giá cho khách hàng và đều được quản lý trên thẻ. Tất cả lượng nhiên liệu cấp phát cũng như doanh số bán hàng đều có thể sử dụng thẻ để quản lý dựa trên tài khoản của khách hàng. Ngoài ra, việc thiết lập hệ thống giảm giá linh hoạt cũng rất dễ dàng.

CHI TIẾT KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG

Chức năng chính của hệ thống thẻ nhiên liệu IGASCards :

 • Quản lý thông minh bằng thẻ nhiên liệu
 • Quản lý tốt cơ sở dữ liệu của thẻ nhiên nhiệu cũng như của chủ thẻ.
 • Dễ dàng thiết lập các chính sách giảm giá, giám tiền bán cũng như ví nhiên liệu
 • Thiết lập để cấp phát nhiên liệu theo số lượng và theo số tiền
 • Có thể khóa thẻ hoặc mở lại thẻ trong trường hợp thẻ bị mất
 • Có thể xuất ra các loại báo cáo.

Những lợi thế chính khi sử dụng hệ thống thẻ nhiên liệu IGASCards

 • Thu hút những khách hàng mới và giữ khách hàng hiện có khi áp dụng hệ thống thẻ này trong bán hàng
 • Có hệ thống tính tiền linh hoạt cho khách hàng khi sử dụng thẻ ( dễ dàng thiết lập hệ thống chiết khẩu, các chương trình thưởng và khuyến mãi hấp dẫn )
 • Không cần sử dụng giao dịch bằng tiền mặt nên giám đáng kể các loại chi phí phát sinh
 • Nhanh chóng quản lý và ghi nhận thanh toán của toàn bộ khách hàng. Vì thế công tác ghi nhận doanh thu bán hàng cũng rất nhanh.
 • Dễ dàng quản lý toàn bộ khách hàng từ văn phòng quản lý trung tâm.
 • Dễ hàng quản lý bán hàng và phân tích nhanh chóng các xu hướng bán hàng
 • Hệ thống này có thể sử dụng được nhiều loại thẻ khác nhau  ví dụ như : Loại thẻ RFID, Thẻ từ, thẻ chíp, thẻ mã vạch……
 • Có thể quản lý các nhân viên làm việc tại trạm nhiên liệu, dễ dàng phát hiệm và giảm thiểu việc ăn cắp, gian lận trong bán hàng của các nhân viên làm việc tại trạm.
 • Thẻ này có thể được bảo mật bằng mã PIN

Những đặc điểm chính của hệ thống quản lý thẻ nhiên liệu IGASCards

Thẻ được thiết lập để hoạt động rất phong phú : cho cá nhân , có thể phát hành lại, có thể hủy, có thể khóa, có thể phục hồi,…

 • Xây dựng chính sách giảm giá linh hoạt khi dùng thẻ.
 • Việc bán hàng có thể ở chế độ online trực tuyến, nếu gián đoạn Internet vẫn có thể hoạt động được.
 • Theo dõi bán hàng trên thẻ bằng nhiều thông tin chi tiết.
 • Bán hàng bằng hệ thống thẻ có thể được dùng cho tất cả các loại nhiên liệu cũng cùng 1 trạm.
 • Có khả năng khóa thẻ, chặn thẻ khi người mua không thanh toán đầy đủ.
 • Có dữ liệu toàn bộ lịch sử giao dịch của thẻ.
 • Xuất được các loại báo cáo và phân tích.